Admin ơi, xem lại hộ mình tại sao dạo này (khoảng 2-3 hôm trở lại đây) mình không nhận được thông báo có nguời trả lời bài viết trên DĐ? Mình xem DĐ thì thấy mọi người có trả lời mà mình thì chẳng nhận được thông báo nào cả!


E-mail của mình: hangdung@yahoo.com


Admin kiểm tra giúp sớm nhé!


Thanks