Chào add. mình là thành viên mới nên chưa hiểu rõ về qui định của diễn đàn, add vui lòng cho mình hỏi m muốn đăng các bài quảng cáo vể sản phẩm nội thất và các bài viết về sự kiện của mình cũng là nội thất thì m đăng ở chuyên mục nào ?


Trân trọng cám ơn !