chào mod ạ


em đã đăng ký chức năng gửi thông báo qua mail


nhưng em không nhận được bất kì thông báo bào ( cmt bài viết, cmt bài theo dõi..) nhờ mod chỉ em cách với ạ


em xin cám ơn nhiều ạ


:x:x:x