Nhờ mod đổi lại giúp mình tiêu để là:


Dầu tràm nguyên chất Huế phòng ngừa và hỗ trợ trị ho cho bé an toàn, hiệu quả


Link đây ah: http://zaodich.com/forum/f2484/dau-tram-nguyen-chat-hue-phong-ho-cam-lanh-cho-be-an-toan-hieu-qua-1780329/


Thank mod nhìu