Em muốn hủy tài khoản codon2001 vì lý do cá nhân, nhờ Admin hủy giùm em nhé, cảm ơn Admin nhiều