Em tạo tài khoản mới và đăng 2 bài trùng lặp nhưng em nghĩ lại sự thật đã rõ rồi em không cần ý kiến người khác nữa nên nhờ admin xóa bài giúp ạ. 


1 bài trong mục tâm sự chuyện đời và 1 bài trong mục hôn nhân ạ