bài "chúng tôi buộc phải chia tay vì không hợp tuổi" nhờ admin xoá bài này giúp tôi