Em có đăng bài viết :https://www.webtretho.com/f/tam-su-chuyen-doi/tam-su-ve-me chiều hôm nay. Bây giờ, em muốn nhờ Ad xóa giúp em bài này ạ !

Em xin cảm ơn !