Admin ơi, nhờ Admin giúp em cách gửi thư riêng cho 1 nick nào đó với ạ, vì em muốn gửi thư riêng tâm sự với 1 mẹ nào đó trên diễn đàn thì toàn hiên lên trả lời ở trong mục luôn, nên lại thôi, không gửi nữa, hic. Cảm ơn Admin nhiều ạ!