Hình thức xử lý vi phạm về chữ ký, avatar, tên tài khoản trong QUY ĐỊNH CỦA DIỄN ĐÀN WEBTRETHO:Tất cả thành viên Webtretho chỉ với một lần đăng nhập đều sử dụng được các trang thuộc WTT, để được các chữ ký, các avatar hoàn toàn khác nhau tuỳ thuộc quy định của mỗi trang: webtretho.com/forum; zaodich.com/forumA- Chữ ký, ID, avatar:
e. Chữ kýi.
Không được liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không sử dụng các từ ngữ, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo, các hình ảnh chính trị gia, danh nhân Việt Nam.


ii. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.


iii. Không dùng chữ ký để chỉ trích, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.


iv. Không được quảng cáo, rao vặt dưới bất kỳ hình thức nào; bao gồm cả nội dung hay hàm ý quảng cáo cho một cửa hàng, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, hoặc ngành nghề kinh doanh nào đó; địa chỉ trang web, địa chỉ shop, tên shop,v.v…; ngoại trừ
link mua bán, rao vặt từ trang Zaodich.com
và sản phẩm của WTT:
beyeu.com
,
foreva.vn


v.
Không được dẫn link đến bất cứ trang nào ngoài
WTT, Zaodich.com
và sản phẩm của WTT: beyeu.com, foreva.vn


vi. Không dài quá 700 ký tự. Không sử dụng size chữ lớn hơn 3.


vii. Phải được viết bằng ký tự latin. Chữ tượng hình và các ký tự khác sẽ không được chấp nhận.


Avatar được xem là vi phạm khi thành viên sử dụng
thông tin liên lạc, từ ngữ, hình ảnh... liên quan đến sản phẩm / dịch vụ / thương hiệu.

Chú thích:*Vi phạm Quảng cáo tại diễn đàn webtretho.com/forum, bị khoá tài khoản là 07 ngày hoặc 14 ngày; trong thời hạn khoá thành viên có đầy đủ quyền tham gia mua bán, quảng cáo tại zaodich.com/forum.**Xử lý vi phạm chữ ký, avatar, tên tài khoản:
Chữ ký: sẽ không được hiển thị.


Avatar: nhắc nhở, xoá.


Tên tài khoản: khoá lại, đổi tên.
***Thắc mắc về việc xử lý vi phạm, khoá tài khoản, thành viên dùng email đăng ký tài khoản của mình liên lạc với BQT qua hotro@webtretho.com để được kiểm tra lại.