Mod ơi, vui lòng coi hộ em với, em điền đúng id, password, điền xong còn có message:....methangdau đã đăng nhập thành công...nhưng lại quay về màn hình cũ không có id và password. 2 ngày nay em phải log vào diễn đàn bằng cách vào chức năng quên mât khẩu, reset lại mật khẩu thì mới vào được, sau đó em đổi mật khẩu, ngày hôm sau vào lại thi bị như trên. Như vậy là sao mod ơi.