Chào các bạn,


Gần đây, một số thành viên thắc mắc về vấn đề báo lỗi "Bài viết quá ngắn". Thật sự kythuatWTT không tìm ra lỗi của DD WTT, qua quá trình tìm hiểu, kythuatWTT thấy có trường hợp như hình đính kèm, có khả năng dẫn đến lỗi bài viết quá ngắn. Các bạn xem hình nhé.Giải thích rõ hơn: Nội dung bài viết sẽ không tính các phần nội dung nằm trong cặp [ QUOTE] [ /QUOTE]. Như vậy, dù bạn thấy 1 nội dung dài trong textbox này nhưng nếu nó vẫn đóng trong cập QUOTE kia thì cũng không có giá trị nội dung của bạn mà đó là nội dung trích dẫn của người khác.


Các bạn thử lại xem sao nhé.