Xin hỏi bác Admin làm sao để chỉnh sửa được ngày sinh của mình, tôi vào Control Panel nhưng không thấy chỗ nào cho phép thay đổi DOB cả???