Admin ơi, mình vừa vào 1 số thống kê của D D, sao thấy co khách đang xem tin nhắn cá nhân, mình nghĩ chỉ có thành viên mới xem được thôi mà :rolleyes: