Hic KythuatWTT ơi sao mình ko sử dụng được các icon (mặt cười) bên cạnh nữa nhỉ? Click vào nó cứ đơ ra như ko ấy. Mình thấy mọi người vẫn dùng được.