Làm ơn cho em hỏi? Tại sao khi vô computer trong công ty khi mở WTT lên thì dấu bị biến thành dấu hỏi và không đọc được.Em đã cài đúng unicode và view đúng encoding theo hướng dẫn. Computer ở nhà thì vẫn đọc tốt bình thường.


Chỉ giúp em với. Cám ơn rất nhiều.


VD:


S?c


s Huy?n


2f H?i


3r Ngã


4x N?ng


5j Kh?


Nón


6aeo Móc


7w Trang


8w G?ch


d9 Thoát


Thay


Ch?nh