Tôi đạt giải từ tuần 1 của cuộc thi, kết thúc ngày 1/7, cuộc thi cũng đã kết thúc từ tháng 8. Vậy mà cho tới giờ tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc nhận giải thưởng. Nhờ Mod WTT hỏi giúp BTC cuộc thi "Cùng bé yêu khám phá cuộc sống kì diệu".