Admin ơi cho hỏi chút nhé, hộ tin nhắn chứa được tối đa bao nhiêu tin nhắn, có một ô màu đỏ, vàng , xanh thì các màu đó mang ý nghĩa gì vậy QS muốn giữ lại tin nhắn của moi người nhưng kông biết đến lúc nào là đầy để xoa bớt tin cũ đi Cám ơn Admin nhiều