Tôi ở TP bắc Ninh, sắp tới con tôi sắp đi mẫu giáo nên tôi muốn có thêm thông tin về các trường mầm non trên đia bàn TP. BQT Website có thể cho tôi danh sách các trường mầm non(công lập, tư thục, quốc tế) trên địa bàn TP Bắc Ninh để tôi có thể tham khảo thêm