Mod ơi tại sao em sửa chữ ký k đc vậy ? Cứ bị hiện thông báo lỗi " BB code size value is too big. "


Mod giải thích giùm em với.