Dạo này thấy có thêm mục cảm ơn ở mỗi nick.


Tự nhiên em thấy mình được cảm ơn 1 lần ,mà không hiểu ai đã cảm ơn và vì lý do gì?


Có xem kiểm tra điều đó được không? các bác giúp em với