Cho em hỏi nhờ cách tắt đèn xanh cạnh nick khi em onlien(ẩn nick) đó ah