Em có đăng bài ở mục thanh lý, nhưng từ hôm qua em không xem được hình ảnh mà em đã đăng, do em bấm nhầm vào block imagine, bây giờ cả hình ảnh ở phôtbucket em cũng không xem được. em đã đăng lại hình ảnh rồi nhưng hình không hiện lên, vậy Mod hay admin có cách nào giúp em để em có thể xem được hình ảnh không ạh. em cũng chẳng biết làm cách nào để bỏ block imagine đi cả


Giúp em với. Thanks WTT