Tôi có nghe hôm qua diễn đàn có bài "Lời thú tội của 1 người thứ 3" mà câu chuyện xảy ra giống như câu chuyện mà gia đình tôi đang gặp phải. Nhưng hôm nay ko còn thấy bài viết trên diễn đàng, xin Mod cho đăng lại. Tôi nghĩ bài viết này sẽ giúp cho các ông chồng ngoại tình thấy rõ bản chất của những người mà các ông đang đánh đổi cả gia đình, vợ con.


Xin cảm ơn