Ddvs Ladycare của Linh Hương tốt không ạ ? Em thấy nó có se khít , làm hồng nữa 🥲