Con mình được 4 tháng tuổi rồi mà mình không biết là cho bé ăn sữa đặc hay là ăn bột ăn dặm hả các mẹ? Hãng nào thì tốt? Mẹ nào biết làm ơn chỉ cho mình biết nhé!:Crying: