Cho mình hỏi tại sao không vào trang thanh lý để thanh lý đồ được, TK medungtung. Cam ơn nhiều.