Admin ơi cho em hỏi, lúc đăng ký tk em k để ý xem chỗ nào ghi giới tính, giờ xem lại em thấy trong hồ sơ của em hiện thị giới tính là Nam, giờ em muốn thay đổi lại vì em là Nữ thì làm sao ạ? Thanks admin!