Mình muốn vào mua gì ở đâu để lập topic mới, nhưng nick của mình chỉ có thể đăng nhập vào diễn đàn mà không thể đăng nhập vào mua gì ở đâu được.


Lúc nào vào cũng có thông báo


"Bạn vừa nhập sai ID hoặc mật khẩu. Vui lòng nhấn nút "Back", nhập chính xác các chi tiết rồi thử lại lần nữa. Bạn nhớ rằng mật khẩu có phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Nếu bạn quên mật khẩu / ID, hãy click
vào đây
!


Bạn đã cố gắng đăng nhập hết 1 trên tổng số 5 lần. Sau 5 lần đăng nhập thất bại, tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong 15 phút."


Mặc dù mình bấm đi bấm lại nhiều lần nhưng vẫn không được và thông báo luôn hiện như trên.


Nhờ Ad kiểm tra và giải quyết giùm mình ạ