Muốn đưa hình vào WTT:


Cách 1: tải hình trực tiếp từ máy tính lên


-Bạn hãy bấm vào phần gửi trả lời, khung sọan thảo hiện ra, gõ vào nội dung bạn muốn.


-Kéo con chuột xuống phía dưới, có chữ đính kèm, tải file từ máy bạn hãy bấm vào tải file từ máy, một cửa sổ pop-up hiện ra, bạn hãy bấm vào Browse và tải lên, sau đó đóng khung này vậy là xong.


Cách 2: tải hình lên 1 trang khác sau đó chèn hình vào bài viết


- Nếu WTT không cho phép tải lên nữa vì bạn đã hết quota tải hình thì bạn hãy vào www.photobucket.com tạo một account miễn phí, và đưa hình lên bên photobucket, bên ấy có phần Add Pictures bạn cứ bấm Browse và upload hình lên.


- Ở khung soạn thảo bài viết WTT, bạn nhấn vào nút "Bỏ hình vào bài viết"Bạn sẽ thấy có 1 box nhảy ra, bạn hãy dán link của hình mà bạn đã up lên photobucket vào.