Như tiêu đề mình đã nêu mình không hiểu sao admin lại khóa bài trong khi mình không quảng cáo gì không làm gì sai.