Cho mình hỏi sao mình ko add facebook của WTT được nhỉ? Các trang FB của các mẹ khác mình đều thấy add as friend, còn trang FB của WTT mình chỉ thấy chữ Like thôi.