Linh bài viết đây ạ 

https://www.webtretho.com/f/cham-soc-nha-cua/lau-roi-khong-len-tam-cung-cac-me-chac-chang-con-me-nao-nho-em-dau-nhi