Mình mắt một mí thì trang điểm mắt thế nào hả các mẹ?:)


Mắt mình một mí nhưng cũng thuộc diện to.