Tình hình là em đang muốn tìm 1 khóa trang điểm cá nhân ở HN mà không biết chỗ nào uy tín dậy tốt và áp dụng ngay cho cái mẹt của mình.


Các mẹ tư vấn giùm em nhé.