Từ lúc xăm môi ở Rio về mình tiết kiệm hẳn được khoản tiền kha khac từ mua son mọi người ạ :D 

hình ảnh