Chào mọi người, mình dành cả sáng để review cho mọi người 4 loại cushion mình đang dùng, mới nộp xong không biết mất tiêu ở đâu rồi :((​