Em đang phân vân giữa 2 hãng này quá, e đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm đc câu trả lới. Các mẹ cho e xin ý kiến với !@};-