Tình hình là em đang muốn đi phun môi các mẹ ạ. Môi em không quá thâm, cũng không quá khô, cũng có dáng môi sẵn rồi, nhưng lúc em không đánh son thì không tự tin, mặt cũng bị hơi nhợt ấy, nên em muốn phun môi hồng tự nhiên. Em thì chưa động chạm thẩm mỹ thứ gì trên người, nên cũng khá phân vân và run. Các mẹ cho em lời khuyên, và chỉ cho em chỗ phun uy tín với ạ !