các mẹ ơi dạo này có cái em phấn tươi ver 22 làm điên đảo thị trường, em cũng phải mua 1 hộp để chạy theo xu thế nhưng mới đây em phát hiện ra có một loại phấn cấu tạo giống phấn tươi ver 22 nhưng em này thuộc đẳng cấp khác, sang chảnh hơn em ver 22 rất nhiều đó là phấn satin cover felly pact của laneige, em đang dùng 1 hộp và bị em ý mê hoặc, các mẹ đã có ai dùng chưa nếu dùng rồi chia sẻ kinh nghệm với em nhé