E thấy bảo có kiểu dùng thuốc nhuộn tóc nhuộm lông mày cho đen hơn phải k ạ.e lông mày mỏng lắm nên đang định thử.các mẹ cho ý kiến ạ