Từ trước dến giờ em chỉ toàn dùng Posn thôi. Gìơ em muốn trang diểm một chút khi di chơi. Nhưng khổ nỗi em ko biét nên dùng những gì, rất dơn giản thôi ạ., chỉ cần cho mặt trắng sáng lên một chút, đôi mắt sắc nét hơn, và một chút son môi là đủ. Các me thông thái tư vấn giup em là nên mua những gì ạ?