Em dùng sp Deramlogica được hơn 1 năm rồi mà thấy không cải thiện nhiều lắm. Mụn cám và mụn bọc thỉng thoảng vẫn lên. Em đang tìm hiểu sp Sothys của Pháp thấy rất nhiều báo quảng cáo cho họ nhưng chưa thấy nhiều mẹ sử dụng.


Em lập topic này mẹ nào đã dùng thì cùng vào chia sẻ kinh nghiệp cho em và các mẹ khác với.


Cảm ơn các mẹ!