Có mẹ nào biết cách tự gắn lông mi giả và chỗ mua lông mi giả tốt share kinh nghiệm cho nhà em với. Chả là iem đang định tí tởn bao giờ đi chơi với chồng, sinh nhật, đàn đúm thì đầu tư trang điểm tí hihi :RaisedEye.