Các mẹ xinh đẹp và yêu quý của tớ ơi, cho tớ hỏi tí?


Marcara- uốn lông mi ấy, laoij nào dung tốt nhỉ?


Cám ơn các mẹ nhiều