Vẫn là chủ đề Halloween nhưng lần này là makeup cho khuôn mặt biến thành kiểu truyện tranh comic nha, so với nhiều clip khác mình coi thì clip này là hướng dẫn kiểu dễ làm nhất lun á