Kiểu makeup tông đậm nhìn như phù thủy mà cũng ko ác lắm, nhìn cứ bị u mê sao sao ấy, mình thích nên share nè