Đặc biệt là với son nước á. Dễ bị lem do chưa quen tay tán son nè


Lúc đó gái lấy kem che khuyết điểm hoặc là cushion có sẵn đó để giấu đi những vết lem và định hình lại viền môi nha


Để ý xí là có cách hà