Có bạn nào biết địa chỉ nào bán áo hiệu Smart Tailor ở Hà Nội không vậy? (Smart Tailor chứ không phải Unicol)