Hiện tại thì da e đã tri được hết mụn rồi, hiện tại thì e có skincare và dùng kem chống nắng. Còn makeup thì e dừng hoàn toàn rồi ạ!


Nhưng thấy nhiều khi đi đâu cần phải makeup mà e không makeup thì thấy không được sáng sủa lắm, nên muốn hỏi kinh nghiệm cm coi sao.